SANCTA CAECILIA – vďakyvzdania patrónke hudby a hudobníkov

Nové Zámky, 25. novembra 2017

Úcta k sv. Cecílii sa šírila od jej mučeníckej smrti v 3. storočí, jej patronát nad hudbou trvá od 15. storočia dodnes.

V preplnenom Farskom kostole Povýšenia Svätého Kríža sa 19. novembra sa uskutočnil Benefičný koncert SANCTA CAECILIA II. Spoluorganizovali ho Fond na podporu umenia, Ministerstvo financií, Bratislavský samosprávny kraj, Musica Aeterna, Chorus Salvatoris, Združenie VDAM, Farský kostol Povýšenia Svätého kríža a mesto pod záštitou primátora Otokara Kleina.

Umelecký vedúci Musica Aeterna Peter Zajíček prezradil, že koncert SANCTA CAECILIA II. je pokračovanie v oživovaní tradície vďakyvzdania patrónke hudby a hudobníkov. Prostredníctvom Musica Aeterna a Chorus Salvatoris dielo prezentujú na celom Slovensku.

Peter Zajíček spomína na štúdium na konzervatóriu. „Študovali so mnou veľmi šikovní hudobníci. Nesmierne ma teší, že aj váš primátor nás opätovne podporil a mohli sme starú hudbu u vás prezentovať. V Nových Zámkoch máte publikum, ktoré vie dobrú hudbu oceniť. Ďakujeme Farskému kostolu Svätého kríža a všetkým, ktorí prišli podporiť umenie starej hudby a vzdať úctu Sv. Cecílii.“


„S Muzikou Aeterna účinkujem vyše 20 rokov. Pod vedením umeleckého vedúceho Petra Zajíčka dosahujeme veľké úspechy doma aj v zahraničí. Medzinárodná kritika náš súbor zaradil medzi najlepšie telesá svojho druhu v Európe,“ povedala sólistka Helga Varga Bach. „Kompozíciu Zimmermannovu Cecilánsku omšu spievam s kolegami – sólistami Juditou Andelovou, Jozefom Gráfom a Martinom Mikušom. Dielo nás napĺňa blaženosťou, harmónia zboru a hudobníkov svojim rozsahom, žánrovou pestrosťou a predovšetkým špecifickým osobným umeleckým odkazom. Vie osloviť nielen nás, ale aj široké publikum “.

Zbormajsterka Chorus Salvatoris Zuzana Buchová Holičková prezradila: „Pred rokom nás objavil umelecký vedúci Peter Zajíček. Náš chrámový zbor pôsobí v jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Do Nových Zámkov sme sa veľmi tešili. Máte okolo seba vzácnych ľudí. Teší ma, že vám pomáhajú a vedia si uctiť umelcov zo širokého okolia.“
Úcta k sv. Cecílii sa šírila od jej mučeníckej smrti v 3. storočí, jej patronát nad hudbou trvá od 15. storočia dodnes.
Novozámocké publikum veľkým aplauzom ocenilo všetkých umelcov z Bratislavy a zahraničia.

Zdroj: Nové Zámky – oficiálne stránky mesta