KEDY SPIEVAME

XXX. sezóna zboru Chorus Salvatoris


Okrem letných prázdnin po celý cirkevný rok platí (ak nie je dohodnuté inak), že v Kostole Najsvätejšieho spasiteľa (jezuitský) spievame:

  • v prvú nedeľu mesiaca na svätej omši o 18:00 (vysielaná Rádiom Lumen); skúška sa začína o 17:00;
  • podľa dohody v niektorú nedeľu mesiaca na svätej omši o 11:00; skúška sa začína o 10:00, alebo o 16:30; skúška sa začína o 15:30.