KONTAKT

CHORUS SALVATORIS
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
Františkánske námestie č. 5
P.O.BOX 173
814 99 Bratislava

www.chorus-salvatoris.com

RÓBERT MÉSÁROŠ
dirigent
email: dirigent@chorus-salvatoris.com
tel.: +421 904 523 633

ZUZANA BUCHOVÁ HOLIČKOVÁ
dirigentka
email: dirigentka@chorus-salvatoris.com
tel.: +421 908 125 477

ZUZANA SMÉKALOVÁ
organizácia
email: organizacia@chorus-salvatoris.com
tel.: +421 915 743 085


HĽADÁME NOVÝCH ČLENOV!

Radi vo svojich radoch privítame nových členov do všetkých hlasových skupín. V prípade záujmu nás kontaktujte. Tešíme sa na vás.