o nás

Chrámový zbor Chorus Salvatoris pôsobí v jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Hudobná tradícia v jezuitskom kostole siaha s prestávkami až do 17. storočia. Chorus Salvatoris na ňu nadviazal v roku 1990, keď ho so študentmi VŠMU a Konzervatória založil Vlastimil Dufka SJ. Popri ňom začal pôsobiť aj Mládežnícky jezuitský zbor zložený zo stredoškolákov, ktorý sa zameriaval najmä na gospel a spevy z Taizé. V roku 1998 sa tieto dve telesá zlúčili do jedného celku. Od roku 1999 zbor vedie Róbert Mésároš. Druhou dirigentkou je Zuzana Buchová Holičková.

Hlavným poslaním zboru Chorus Salvatoris je uskutočňovať svoju vieru aktívnou účasťou na liturgii a uvádzaním diel sakrálnej zborovej tvorby obohacovať jej hudobnú stránku. Chorus Salvatoris nadväzuje na stáročnú bohatú tradíciu liturgickej hudby svojho chrámu. Vo svojom rozsiahlom repertoári má duchovné skladby všetkých štýlových období od gregoriánskeho chorálu cez skladby renesančných, barokových či romantických skladateľov až po černošské spirituály, spevy byzantsko-slovanskej liturgie a kompozície súčasných skladateľov.

Okrem domovského kostola zbor Chorus Salvatoris príležitostne účinkuje aj v iných chrámoch Bratislavy a Slovenska. Dobré meno slovenského zborového spevu šíril aj svojimi vystúpeniami v Nemecku, Česku, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, Taliansku a Francúzsku. Členovia zboru Chorus Salvatoris sa pravidelne aktívne podieľajú aj na organizácii benefičných a kultúrno-spoločenských podujatí. Úzko spolupracujú so Spoločnosťou Ježišovou. Úlohu zboru plní zbor často aj na veľkých liturgických sláveniach v rámci Slovenska i v zahraničí, ako bola napríklad návšteva pápeža Františka na Slovensku, národná púť v Šaštíne, ďakovná púť v Ríme, blahorečenie Titusa Zemana, otvorenie Generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej, celomestské slávnosti Božieho Tela v Bratislave. Zbor nahral pôvodnú filmovú hudbu k dvom dokumentom pre EWTN, päť samostatných albumov a podieľal sa na piatich CD so spevmi z Taizé.

novinky

Hľadáme nových členov

Aj v novej XXXIII. sezóne by náš zbor Chorus Salvatoris veľmi rád prijal do svojich radov nových spevákov a speváčky do všetkých hlasových skupín. Všetci, ktorí by chceli prispieť ku kráse liturgie spevom v našom chráme, sa môžu

CD – Chorus Salvatoris: De profundis

  Z hlbín volám k tebe Pane – hovorí žalmista. V niekoľkých slovách tak vystihuje podstatu človeka – jeho ľudskú biedu, i jeho hlbokú túžbu po Bohu. CD De Profundis prináša pôvodnú filmovú hudbu k dokumentárnym cyklom Krížové výpravy a