OCENENIA

Poďakovanie za účasť na medzinárodnom hudobnom festivale Musica sacra über die Grenzen, 20. septembra 2014

Poďakovanie za účasť na medzinárodnom hudobnom festivale Musica sacra über die Grenzen, 20. septembra 2014

 

Diplom za umelecké vystúpenie v Celoštátnej súťaži a prehliadke zborového spevu dospelých Banská Bystrica (20. októbra 2012)

Diplom za umelecké vystúpenie v Celoštátnej súťaži a prehliadke zborového spevu dospelých Banská Bystrica (20. októbra 2012)

 

Ďakovný list Mons. Františka Rábeka (Bratislava 27. novembra 2011)

Ďakovný list Mons. Františka Rábeka (Bratislava 27. novembra 2011)

 

Diplom - strieborná medaila v kategórii F3 SUPERIOR festivalu MUNDI CANTANT (Olomouc 11. júna 2005)

Diplom – strieborná medaila v kategórii F3 SUPERIOR festivalu MUNDI CANTANT (Olomouc 11. júna 2005)

 

Diplom - zlatá medaila v kategórii H2 festivalu MUNDI CANTANT (Olomouc 7. júna 2003)

Diplom – zlatá medaila v kategórii H2 festivalu MUNDI CANTANT (Olomouc 7. júna 2003)

 

Diplom za popularizáciu zborovej tvorby z festivalu Międzynarodowe Spotkania Chóralne z Pieśnią Maryjną “Ad Gloriam Dei” (Sandomierz 2001)

Diplom za popularizáciu zborovej tvorby z festivalu Międzynarodowe Spotkania Chóralne z Pieśnią Maryjną “Ad Gloriam Dei” (Sandomierz 2001)

Diplom za 1. pásmo v Celoštátnej súťaži a prehliadke zborového spevu dospelých Banská Bystrica (20. októbra 2012)

Diplom za 1. pásmo v Celoštátnej súťaži a prehliadke zborového spevu dospelých Banská Bystrica (20. októbra 2012)

 

Diplom - zlatá medaila v kategórii G festivalu FESTA CHORALIS BRATISLAVA (2. júna 2012)

Diplom – zlatá medaila v kategórii G festivalu FESTA CHORALIS BRATISLAVA (2. júna 2012)

 

Diplom - strieborná medaila v kategórii H2 festivalu MUNDI CANTANT (Olomouc 11. júna 2011)

Diplom – strieborná medaila v kategórii H2 festivalu MUNDI CANTANT (Olomouc 11. júna 2011)

 

Diplom - zlatá medaila v kategórii H2 festivalu MUNDI CANTANT (Olomouc 11. júna 2005)

Diplom – zlatá medaila v kategórii H2 festivalu MUNDI CANTANT (Olomouc 11. júna 2005)

 

Diplom za II. miesto z III. ročníka festivalu Międzynarodowe Spotkania Chóralne z Pieśnią Maryjną “Ad Gloriam Dei” (Pińczów 2002)

Diplom za II. miesto z III. ročníka festivalu Międzynarodowe Spotkania Chóralne z Pieśnią Maryjną “Ad Gloriam Dei” (Pińczów 2002)

 

Diplom za 2. miesto v Zlatom pásme Námestovských hudobných slávností (Námestovo 25. - 27. mája 2001)

Diplom za 2. miesto v Zlatom pásme Námestovských hudobných slávností (Námestovo 25. – 27. mája 2001)