SANCTA CAECILIA II – 22. novembra o 19:00, Koncertná sieň Klarisky v Bratislave

Koncert je venovaný vďakyvzdaniu sv. Cecílii, patrónke hudby a hudobníkov.

Už druhý rok sme súčasťou projektu na oživenie tradície úcty k sv. Cecílii, ktorá sa šírila už od jej mučeníckej smrti v 3. storočí. Do hudobnej histórie vstúpila v 15. storočí, keď ju vyhlásili za patrónku hudby a hudobníkov a odvtedy sa zobrazuje s hudobným nástrojom, najčastejšie s organom.
V tomto roku zaznie Missa solemnis St. Caeciliae Antona Zimmermanna, ktorý významnou mierou obohatil hudobný život v Bratislave a iných slovenských mestách. Dielo je uložkené v zbierkach SNM – Hudobného múzea.

Anton Zimmermann (1741 – 1781)
Missa solemnis St. Ceaciliae (AZ VII/1C)
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei

účinkujú:

MUSICA AETERNA
umelecký vedúci Peter Zajíček

Peter Zajíček, Jana Gubková, Ján Kružliak, Adam Szendrei – husle I
Gabriel Szathmáry, Peter Zelenka, Michal Klas – husle II
Michaela Čibová – violončelo
Ján Prievozník / Boris Pasterak (19.11.) – violone
Peter Guľas – organ
László Borsódy – klarina
Peter van Laar – klarina
Marián Zajaček – tympany

CHORUS SALVATORIS
zbormajsterka ZUZANA BUCHOVÁ HOLIČKOVÁ

soprán – Hana Friedová, Eliška Helikarová, Júlia Štepánková
alt – Mária Páleníková, Katarína Ofúkaná, Iveta Wildová, Zuzana Buchová Holičková
tenor – Peter Kováč, Juraj Slovík, Andrej Vancel, Michal Vyletel
bas – Stanislav Dzurjanin, Michal Páleník, Matúš Tichý

sólisti:
Helga Varga Bach – soprán
Judita Andelová – alt
Jozef Gráf – tenor
Martin Mikuš – bas

Vstup je voľný.
Usporiadateľ: Musica aeterna o.z.
Hlavný partner: Fond na podporu umenia
Podujatie z finančných zdrojov podporili: Fond na podporu umenia, Ministerstvo financií, Bratislavský samosprávny kraj a Ars Bratislavensis.

 

Zdroj: Musica Aeterna