Slovenská sakrálna tvorba u Jezuitov

Bratislava, október 2021

Záver leta ponúkol bratislavskému publiku výnimočnú príležitosť. 21.8. sa v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuiti) uskutočnil koncert slovenskej sakrálnej tvorby. Okrem špecializovaných festivalov býva možnosť vypočuť si koncert zostavený čisto z diel domácej sakrálnej tvorby pomerne zriedkavá, navyše väčšina skladieb zaznela v svetovej, resp. slovenskej premiére.

Iniciátorkou podujatia, ako aj vzniku prvých štyroch skladieb večera, bola zbormajsterka Mária Jašurdová, ktorá sa sakrálnej zborovej tvorbe venuje aj ako skladateľka. Od r. 2006 vedie Komorný zbor učiteľov pti ZUŠ v Púchove, z ktorého sa neskôr vyprofilovala ženská vokálna skupina Harmony, a tiež detský zbor Be Happy, ktoré získali viacero ocenení doma i v zahraničí.

Viac v článku októbrového vydania časopisu Hudobný život:

Zdroj: Časopis Hudobný život