Z koncertu zboru Chorus Salvatoris: Rajská záhrada „nabitá“ divákmi

Bratislava, august 2019

Koncertom známeho súboru Chorus Salvatoris vyvrcholil  koncom augusta o 20.30 hod. tohtoročný cyklus letných benefičných koncertov v záhrade Nemocnice a kláštora milosrdných bratovRajská záhrada doslova praskala vo švíkoch: o podujatie bol mimoriadny divácky záujem.

Nečudo. Krásne prostredie záhrady pritiahlo mnohých, ako aj fakt, že na pódiu vystúpilo vyše dvadsať účinkujúcich s dirigentom zboru Mgr. Róbertom Mésárošom, ktorý súbor vedie od r. 1999. Súbor Chorus Salvatoris pôsobí v jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave a nadväzuje na stáročnú bohatú tradíciu liturgickej hudby. Vo svojom rozsiahlom repertoári má duchovné skladby všetkých štýlových období od gregoriánskeho chorálu cez skladby renesančných, barokových či romantických skladateľov až po černošské spirituály, spevy byzantsko-slovanskej liturgie a kompozície súčasných skladateľov.

Chorus Salvatoris počas skúšania

Hudba ako terapia

V úvode podujatia sa návštevníkom prihovoril riaditeľ bratislavskej nemocnice milosrdných bratov JUDr. Michal Tinák, ktorý privítal prítomných, ako uviedol: „S radosťou, ale i so smútkom, trochu sa mi tie pocity miešajú. Ten smútok prichádza preto, lebo týmto koncertom sa končí séria letných benefičných tohtoročných koncertov, ktoré usporiadala rehoľa milosrdných bratov, ktoré nám prinášali radosť, pokoj v srdci. To umenie, ktoré tu počujeme, je súčasťou terapie, ktorú tu milosrdní bratia odovzdávajú tým, ktorí sú im zverení. Je umenie vrátiť zdravie telu i duši.“ Prior bratislavskej komunity milosrdných bratov Richard Jombík OH. Sa prihovoril k prítomným týmito slovami: „Aj ja by som vás chcel pozdraviť so želaním, aby ste si odniesli umelecký zážitok, ktorý prináša umenie. Ono prináša telu nového ducha, cez počúvanie preniká do duše, vtedy sa človek spája s Bohom a vtedy sa vytvára jednota. A to vám prajem, aby ste pri tomto hudobnom telese a jeho umení nadobudli takú jednotu, aby vznikla takáto jednota medzi Bohom a každým jedným človekom, ktorý tu sedí.

Úvodné príhovory organizátorov

Počas koncertu pripomenuli členovia zboru napr. diela Claudia Monteverdiho, Orlanda di Lassa, Johanna Sebastiana Bacha, Antona Brucknera, ale i Mikuláša Schneidera Trnavského a ďalších skladateľov. Zaznel aj umelecký prednes o hodnote slova, ktoré Boh dal človeku. Moderátor koncertu – člen zboru (Matúš Tichý, pozn. administrátora Chorus Salvatoris) ponúkal divákom zamyslenie nad obsahom slov, ktoré tvorili podstatu prednesených piesní. Zaznelo, že „o čo podmanivejšie sa stáva slovo, keď je zhudobnené“. Diváci ocenili aj benefičný charakter podujatia a niektorí  podporili dobrovoľným vstupným misijný projekt rehole milosrdných bratov vo Venezuele – Stôl chudobných a tiež opravu historického organu v bratislavskom kostole milosrdných bratov. Dirigent súboru Mgr. Róbert Mésároš po podujatí prezradil: „Spievať pre nás pod holým nebom je veľmi nezvyčajné, v podstate výlučne spievame iba v chráme, takže je to pre nás nová skúsenosť, ale najmä kvôli veľmi príjemnému publiku to bola veľmi milá a dobrá skúsenosť. Sme za ňu vďační. Je zaujímavé, že uprostred najrušnejšieho centra mesta sa nájde takéto pokojné priestranstvo, kde sa dá urobiť koncert bez akéhokoľvek ozvučenia, kde prišlo na naše pomery veľmi veľa ľudí a boli veľmi prajní, preto z nášho pohľadu to bola veľmi príjemná skúsenosť.“ A čo bolo pre samotný zbor najťažšie pri samotnej príprave koncertu? Dirigent odpovedal: „Možno to, že v júli a auguste my máme zborové prázdniny, skúšky teda nemávame, takže sme museli mať mimoriadne termíny skúšok a podriadiť tomu program, ale koncert si vždy vyžaduje nejakú prípravu, takže sme s tým počítali.“ 

Ako vnímal koncert prior bratislavského konventu milosrdných bratov brat Richard Jombík OH? „Koncert sa mi páčil, bolo pekné počasie, aj to  pritiahlo  ľudí a aj samotné vystúpenie zboru. Dobre zvolili repertoár. Prinieslo to obohatenie pre nemocnicu, aj to pozdvihlo samotnú Rajskú záhradu v tom zmysle, že to nie je „len“ nejaká záhrada podobná tým zeleninovým záhradám, ale je to záhrada, ktorá dokáže povznášať ľudí do výšav umenia. Aj tento koncert a záujem oň bol ďalším potvrdením toho, že v tomto projekte treba pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Táto záhrada je barokový komplex, ktorý sa takto otvoril umeniu Starého mesta Bratislavy, je to šanca, aby ľudia poznali aj toto miesto ako oázu umenia, pokoja vo vnútri nemocnice milosrdných bratov.“

Ďalšia dirigentka spomínaného hudobného telesa a tiež speváčka zboru Zuzana Buchová Holičková sa po koncerte vyznala: „Atmosféra bola veľmi príjemná, priateľská, veľmi dobre sme sa tu cítili, aj keď je to pre nás predsa iná poloha, než na akú sme zvyknutí. My sme zvyknutí na liturgiu, nie na takýto otvorený priestor, ale publikum bolo nesmierne prajné. Odnášam si pocit, že naša práca má zmysel, že ľudia, ktorí spievajú v zbore Chorus Salvatoris, do spievania dávajú celých seba, každý jeden účinkujúci, nesmierne si to vážim, hlavne to, že to necháva pozitívnu odozvu u ľudí, ktorí nás  počúvajú.“

Nadšení  návštevníci

Medzi divákmi a poslucháčmi boli aj vzácni spolupracovníci a hostia, napríklad riaditeľ Arcibiskupského úradu v Bratislave Mons. ICDr. Tibor Hajdu PhD., ktorý s radosťou prijal pozvanie na koncert, ďalej Ing. Tatiana Horváthová, jedna z najlepších zvukových majsteriek verejnoprávneho rozhlasu, ktorá svojou precíznou prácou obohacuje roky poslucháčov. Po podujatí sa vyznala zo svojich dojmov: Ja som mala z tohto umenia pocit takej čistoty a keď som sa pozrela na oblohu a na vežu kostola, ani vysloviť nedokážem, čo som cítila. Myslím, že toto by mal celý svet zažiť, čo sme dnes tu zažívali my. Keď som hľadela na oblohu, tak som mala dojem, že to je určené pre všetkých. Až som dojatá z tej krásy. Pôvodne sme mali síce odcestovať, ale  dohodli sme sa s manželom, že pôjdeme na tento koncert a pocestujeme až zajtra. A bol to nádherný zážitok!“ Jej manžel ing. Milan Horváth  doplnil: „Mal som povznášajúci pocit. Bolo to veľmi pekné, príjemné, duchovné, sme veľmi radi, že sme tu mohli byť,“ vyjadril svoje pocity. Na margo spájania sveta zdravia, bolesti a umenia Ing. M. Horváth ešte dodal: „Pán riaditeľ nemocnice to v úvodnom príhovore povedal pekne, že jestvuje fyzično a duchovno. Keď som videl tie okná, cez ktoré pacienti mohli počúvať koncert, myslím, že veľmi im to pomohlo na duši.“

Ľudia prišli v hojnom počte

Koncert si so záujmom vypočula aj výtvarníčka Gordana Glass. Prezradila, že umenie je jej spôsob života, napĺňa ju radosťou. „Takýto večer vie človeka dobre naladiť, dáva dobrú energiu, motivuje k tomu, že môžem potom vojsť do svojho ateliéru a vytvoriť niečo od srdca. Výtvarníčka ešte dodala: „Bol pre mňa silný okamih vnímať ľudí na pódiu, ako nám odovzdali to cenné, čím disponujú a tiež to, aké enormné nasadenie vložili do tohto umenia. Vyjadrujem obdiv k ich výkonu aj celému večeru. Vnútorný pokoj určite príde po takomto zážitku.“

Ing. Viktor Očkay zo Sekcie financovania  Ministerstva zdravotníctva SR prezradil, že hoci pracuje v oblasti financií, benefičný koncert ho nadchol: „Takéto umenie – to je úplne iný svet, než v akom sa pohybujem, ale bolo to v úžasnom prostredí a bol to neuveriteľne krásny zážitok, cítil som sa ako v inom svete. A čo vo mne rezonuje najviac z koncertu? Pokoj a také duchovno, ktoré človeka naplní, keď počúva taký krásny spev a v takom krásnom prostredí.“ 

Zdroj: Milosrdní bratia Slovensko