NAPÍSALI O NÁS

Neviditeľný zbor zaspieval na Primaciálnom námestí

Bratislava, 28. júla 2017 Bratislava mi občas pripravuje zaujímavé prekvapenia. Minule som na kohosi čakala na Primaciálnom námestí a začula som zvláštny zvuk, ktorý mocnel. Bolo to, ako keby niekto nôtil. Nebola som si istá, či to

V Bratislave sa už tretíkrát spojili v modlitbe za obete obchodovania s ľuďmi

Bratislava, 10. februára 2017 V stredu 8. februára 2017 pri príležitosti liturgickej spomienky svätej Jozefíny Bakhity sa spojili veriaci s celým svetom v modlitbe za obete obchodovania s ľuďmi. Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s

Pozvánka: Modlitba za obete obchodovania s ľuďmi

Bratislava, 30.1.2017 Slovenská katolícka charita pri príležitosti „Medzinárodného dňa modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi“ si Vás dovoľuje srdečne pozvať na svätú omšu, počas ktorej sa spojíme s celým svetom v modlitbe za obete obchodovania s

Ekumenické služby Božie 2017 v Krasňanoch

Na ekumenických službách Božích pri príležitosti nadchádzajúceho Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa zástupcovia kresťanských cirkví spoločne modlili v Katedrále svätého Šebastiána v Bratislave v nedeľu 15. januára 2017. Ekumenické služby Božie v katedrále vojenského ordinariátu, ktoré

Chorus Salvatoris skrášli vianočné sviatky v jezuitskom kostole v Bratislave

Chrámový zbor Chorus Salvatoris, ktorý pôsobí v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, aj v tomto roku skrášli vianočné obrady v tomto kostole svojim spevom. Popredný slovenský chrámový zbor vystúpi v bratislavskom jezuitskom kostole počas tohtoročných sviatkov

Potešovaní skúsenosťou lásky Boha (rozhovor)

V poradí 36. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej, ktorá trvala od 2. októbra do 12. novembra, zhromaždila v Ríme jezuitov z celého sveta. S pátrom Rudolfom Uherom SJ, provinciálom slovenskej provincie jezuitov, ktorý sa jej zúčastnil ako jeden