NAPÍSALI O NÁS

Ekumenické služby Božie 2017 v Krasňanoch

Na ekumenických službách Božích pri príležitosti nadchádzajúceho Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa zástupcovia kresťanských cirkví spoločne modlili v Katedrále svätého Šebastiána v Bratislave v nedeľu 15. januára 2017. Ekumenické služby Božie v katedrále vojenského ordinariátu, ktoré

Chorus Salvatoris skrášli vianočné sviatky v jezuitskom kostole v Bratislave

Chrámový zbor Chorus Salvatoris, ktorý pôsobí v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, aj v tomto roku skrášli vianočné obrady v tomto kostole svojim spevom. Popredný slovenský chrámový zbor vystúpi v bratislavskom jezuitskom kostole počas tohtoročných sviatkov

Potešovaní skúsenosťou lásky Boha (rozhovor)

V poradí 36. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej, ktorá trvala od 2. októbra do 12. novembra, zhromaždila v Ríme jezuitov z celého sveta. S pátrom Rudolfom Uherom SJ, provinciálom slovenskej provincie jezuitov, ktorý sa jej zúčastnil ako jeden

V Nitre oživili tradíciu koncertov na počesť patrónky hudobníkov – sv. Cecílie

Nitra, 24. novembra 2016 V jednom z najväčších katolíckych chrámov v Nitre oživili tradíciu koncertov na počesť svätej Cecílie. Diváci si mohli vypočuť omšovú zostavu Alessandra Scarlattiho (Skarlattiho) s názvom Omša k svätej Cecílii. Duchovný koncert bol

SANTA CAECILIA I. – Nitra, Nové zámky a Bratislava

Koncert venovaný pripomienke sv.Cecílie, patrónky hudby, hudobníkov a spevákov MUSICA AETERNA umelecký vedúci Peter Zajíček CHORUS SALVATORIS zbormajsterka Zuzana Buchová Holičková sólisti Helga Varga Bach, soprán Hilda Gulyasová, soprán Judita Andelová, alt Jozef Gráf, tenor Martin Mikuš,

New Mini-Series Reveals The Real Truth About ‘The Inquisition’

21. October 2016 Were you taught that the Inquisition was a series of events fueled by religious fanaticism and rife with cruelty and terror? If so, prepare to be surprised by the truth of what really happened.